CÁC GIẢI THƯỞNG DANH DỰ

– GIẢI THƯỞNG DOANH NGHIỆP

– Ban chấp hành Trung ương hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tặng Bằng khen Tập đoàn Synot Asean đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức và hoạt động Hội năm 2021;

– Top 10 thương hiệu tin cậy, sản phẩm chất lượng dịch vụ tận tâm năm 2022

– Thương hiệu tiêu biểu Châu Á Asian Star Award năm 2019. Chủ tịch UBND Tỉnh khen tặng: Doanh nghiệp đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện các hoạt động du lịch năm 2018 vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nghệ An;

– Top 30 thương hiệu mạnh Đất Việt Nam 2018.

– GIẢI THƯỞNG CÁ NHÂN

– Nhà quản trị Doanh nghiệp tiêu biểu năm 2022 do Viện nghiên cứu hợp tác khoa học kỹ thuật Châu Á – Thái Bình Dương trao tặng;

– Ngôi sao Doanh nhân Châu Á năm 2019;

– Doanh nhân năng động, sáng tạo vì sự phát triển kinh tế toàn cầu;

– Ban chấp hành công đoàn Công thương Việt Nam khen tặng Ông Nguyễn Như Ý đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2017.