Nằm bên dòng Lam giang thơ mộng, huyện Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An từ xa xưa đã là địa bàn cư ngụ của người Việt cổ. Lịch sử hàng nghìn năm của vùng đất đã chứng kiến bao thăng trầm và sự thay đổi, đến năm Kỷ Sửu 1469, khi vua Lê Thánh Tông ra chỉ dụ định lại bản đồ cả nước, tên huyện Hưng Nguyên ra đời từ đó. Kỷ niệm “550 năm Danh xưng Hưng Nguyên” trong năm 2019 này là sự kiện lớn của huyện nhằm tri ân các bậc tiên đế, nâng cao niềm tự hào của nhân dân về quê hương yêu dấu, cùng nhau nỗ lực hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng quê hương Hưng Nguyên ngày càng giàu đẹp.

Thị trấn Hưng Nguyên hôm nay

Miền quê giàu truyền thống Hưng Nguyên với những tên đất, tên người làm rạng rỡ non sông, như cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, nhà cách mạng Phạm Hồng Thái, Thượng thư Đinh Bạt Tụy, Nhà tư tưởng canh tân Nguyễn Trường Tộ… Đây còn là nơi sinh cội nguồn ba vĩ nhân: quê hương bà ngoại Bác Hồ, quê tổ vua Quang Trung, quê tổ nhà yêu nước vĩ đại Phan Bội Châu. Đặc biệt, Hưng Nguyên còn là một trong những cái nôi của Cao trào Cách mạng Xô viết Nghệ Tĩnh (1930-1931) ghi đậm dấu son trong lịch sử đấu tranh chống thực dân xâm lược giành độc lập dân tộc… Truyền thống cách mạng và yêu nước đầy tự hào của quê hương là cội nguồn làm nên sức mạnh tinh thần đoàn kết của Đảng bộ và nhân dân Hưng Nguyên trong suốt những năm tháng kháng chiến chống ngoại xâm, cũng như trong hòa bình dựng xây đất nước.

Trong những năm qua, đặc biệt là trong nửa đầu của nhiệm kỳ (2015-2020), Đảng bộ và nhân dân huyện Hưng Nguyên, bằng nỗ lực và quyết tâm cao của mình, đã từng bước phát huy lợi thế, vượt qua những thách thức, khó khăn, phấn đấu đạt được những thành quả quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Phát triển kinh tế được coi là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt và đạt được những kết quả nổi bật: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 8,6%/năm; Tổng thu ngân sách từ đầu nhiệm kỳ đến nay đạt 2.167 tỷ đồng, bình quân hàng năm tăng 4,5%; Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 24,3 triệu đồng năm 2015 lên 40 triệu đồng năm 2018, tăng 64,6%; Tổng sản lượng lương thực đạt 64.139 tấn, đạt 108% so với KH… Giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2018 đạt 903,7 tỷ đồng, đạt 83,3% so với chỉ tiêu ĐH đặt ra cho nhiệm kỳ; Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2018 đạt 79,53% Chỉ tiêu ĐH; Dịch vụ – thương mại đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 9,8%/năm; Tổng thu ngân sách giai đoạn 2016-2018 đạt 2.167 tỷ đồng, bình quân hàng năm tăng 4,5%. Đặc biệt, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, đến cuối năm 2018 bình quân đã đạt 17 tiêu chí/xã, tăng 5 tiêu chí/xã so đầu nhiệm kỳ; đã có 14 xã đạt chuẩn, tăng 7 xã so với đầu nhiệm kỳ, đạt 82,3% CTĐH…

Hưng Tân – một điểm sáng của huyện Hưng Nguyên trong xây dựng NTM

Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, hoạt động xã hội được huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tương đối đồng bộ từ huyện đến cơ sở. Về Giáo dục, đến hết năm 2018 toàn huyện có 44/60 trường đạt chuẩn Quốc gia/MTĐH 47/60 trường; phấn đấu để cuối nhiệm kỳ sẽ hoàn thành chỉ tiêu. Chất lượng khám, chữa bệnh được cải thiện, dịch vụ y tế ngày càng được nâng cao; đến nay đã có 20/23 đơn vị xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế, đạt 110%/CTHĐ. Đề án giải quyết việc làm xuất khẩu lao động được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện đạt kết quả; Nhiệm vụ Quốc phòng – An ninh hằng năm đều hoàn thành tốt… Những kết quả đạt được là nhờ cố gắng lớn của toàn Đảng bộ, các cấp, ngành và nhân dân trong huyện; là tiền đề cho bước phát triển tiếp theo và là cơ sở quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ (2015-2020).

Phát huy những thành tích đã đạt được, trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ, Hưng Nguyên tiếp tục bám sát phương hướng, mục tiêu và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXVIII. Theo đó, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp – dịch vụ. Trong đó, tập trung thu hút các chương trình, dự án đầu tư phù hợp với tiềm năng lợi thế của huyện, nhằm tạo bước chuyển dịch quan trọng trong cơ cấu kinh tế, nhất là về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sạch và công nghiệp phụ trợ. Phát triển dịch vụ trên cơ sở hoàn chỉnh mạng lưới chợ nông thôn, các trung tâm thương mại thị trấn, thị tứ; Gắn dịch vụ du lịch với bảo tồn phát huy giá trị các di tích văn hóa – lịch sử. Đẩy mạnh xã hội hóa trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao… Đảng bộ và nhân dân Hưng Nguyên nhất định thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII.

Nguyễn Như ý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.