Công ty CP Synot Asean hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 290 184 3802, ngày 15 tháng 04 năm 2016 với số vốn điều lệ 250 tỷ đồng do ông Nguyễn Như Ý làm chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Với phương châm hoạt động “Sự hài lòng của quý khách là sự thành công của chúng tôi”.