TẦM NHÌN: Định hướng phát triển Doanh nghiệp trở thành tập đoàn dẫn đầu khu vực về hoạt động dịch vụ giải trí. Không ngừng đổi mới để kiến tạo nên hệ sinh thái đa dạng ngành nghề kinh doanh Là lựa chọn hàng đầu của Khách hàng trong nước và quốc tế về hoạt động giải trí đẳng cấp, khác biệt.

SỨ MỆNH:

  • Mang đến cho Khách hàng sản phẩm công nghệ hiện đại,
    dịch vụ toàn diện, thỏa mãn cảm xúc;
  • Tạo nên sự thịnh vượng cho người lao động;
  • Chung sức chia sẻ vì cộng đồng và đồng hành cùng sự phát

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: TÍN – TỐC – NHÂN

TÍN: Synot Asean lấy chữ Tín hàng đầu, bảo vệ chữ Tín như bảo vệ danh dự của chính mình. Nỗ lực hết mình để thực hiện đúng các cam kết với Khách hàng.

TỐC: Tốc độ, hiệu quả trong từng hành động. Quyết định nhanh, đầu tư nhanh, triển khai nhanh, bán hàng nhanh, thay đổi thích ứng nhanh.

NHÂN: Xây dựng các mối quan hệ với Khách hàng, đối tác, đồng nghiệp, nhà đầu tư và xã hội bằng sự cầu thị, thiện chí, thân ái và nhân văn. Thành công vì sự nỗ lực của con người.